Advies voor werkgevers: loonschade en loonregres

Als een werknemer wegvalt door een ongeval lijdt u als werkgever natuurlijk loonschade. Als er een derde partij aansprakelijk is voor de letselschade van uw werknemer heeft u recht op loonregres. Als werkgever kunt u alleen loonregres vorderen als uw werknemer recht heeft op een letselschadevergoeding. Indien 75% aansprakelijkheid wordt vastgesteld, maakt de werkgever ook aanspraak op vergoeding van 75% van zijn schade.
Loonschade verhalen? Wij staan voor u klaar!
Het verhalen van loonschade vergt de nodige juridische kennis en ervaring. De specialisten van Justify Letselschade helpen u om de gemaakte kosten te verhalen op de aansprakelijke partij, zodat u niet hoeft op te draaien voor loonschade die anderen moeten vergoeden.  
Kosten die de werkgever kan vorderen
Nettoloon tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid
De kosten van de Arbodienst
Kosten van aanpassen werkplek
De kosten van een ingeschakeld re-integratiebureau
Revalidatiekosten
Aangepast vervoer
Kosten van onder meer begeleiding en bijscholing in het kader van herstel
Administratiekosten in verband met opstellen plan van aanpak etc
Wettelijke rente
Kosten die de werkgever niet kan vorderen
Kosten personeel ter vervanging van de zieke werknemer
De ingehouden loonbelasting en sociale premies
Wanneer de arbeidsongeschiktheid is ontstaan als gevolg van het gedrag van een andere werknemer. Dit is anders als er bij de veroorzaker sprake is van opzet of grove roekeloosheid

Juridische bijstand is gratis

De juridische kosten die gemaakt worden om het doorbetaalde loon te verhalen, worden vergoed door de aansprakelijke partij. Dit is in de wet en jurisprudentie vastgelegd. Een juridische bijstand bij loonregres kost u dan ook niets!

Advies voor slachtoffers

U bent slachtoffer geworden van een ongeval en hebt letselschade opgelopen. Een andere partij is schuldig aan het ongeval of u heeft een Schadeverzekering Inzittenden (SVI). Wat moet u doen? Wij geven u een aantal belangrijke tips:
1. Zorg voor getuigen
Bij een verkeersongeluk moet u de toedracht zoals het allemaal is gegaan bewijzen. Hoe moeilijk het vaak ook is, moet u na het ongeluk erg alert zijn. Probeer zoveel mogelijk bewijs te verzamelen met als eerste de contactgegevens van de getuigen.
2. Fotografeer alles
Als u een ongeval heeft gehad fotografeer dan zo veel mogelijk. Maak foto’s van de situatie, van de schade aan uw auto of fiets, van de onveilige situatie op uw werkplek.
3. Zoek medische hulp
Wanneer u letsel heeft opgelopen doet u er goed aan om contact op te nemen met uw huisarts en eventueel medische behandelingen te volgen. Als eisende partij in de letselschade dient u ook aan te tonen dat u klachten en/of beperkingen heeft opgelopen door het ongeval. Tevens dient u aan te tonen dat de schade is ontstaan door het opgelopen letsel. Daarom is het belangrijk dat de klachten worden gedocumenteerd in uw medisch dossier.
4. Schakel een letselschadespecialist in
Het regelen van een letselschadevergoeding vergt veel kennis en deskundigheid. Zij kunnen u adviseren wat wel en niet te doen. Neem daarom altijd een letselschadespecialist in armen zodat uw schadevergoeding snel en efficiënt wordt geregeld.
5. Noteer kosten en bewaar koopbonnen
Maak een lijst van alle kosten die u moet maken en bewaar alle aankoopbonnen, facturen, nota’s, rekeningen en afschriften. Denk hierbij ook aan onder andere reiskosten naar het ziekenhuis of huisarts van u en uw familieleden, kosten huishoudelijke hulp die u hebt moeten inhuren en extra kosten voor oppas/kinderopvang voor uw kinderen.

Gratis advies: neem contact met ons op

Wilt u meer informatie of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op voor gratis advies! U kunt ons bereiken tijdens kantooruren op nummer 074 357 4994 of vul ons contactformulier in.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.