Bedrijfsongevallen of beroepsziekte

wie is er aansprakelijk?
Een ongeluk op het werk? Dan is het goed om te weten wie er aansprakelijk is en welke rechten u heeft.
Bedrijfsongeval: een ongeluk op het werk of tijdens werktijd
We spreken van een bedrijfsongeval als een werknemer slachtoffer wordt van een ongeval op het werk of tijdens werktijd. Denk daarbij niet alleen aan ongevallen op de werkvloer, maar ook aan ongevallen tijdens een congres, zakenreis of een bedrijfsuitje. Er is sprake van een bedrijfsongeval wanneer u bijvoorbeeld tijdens het werk uitglijdt vanwege de gladde werkvloer of wanneer u zich bezeert tijdens het werken met gevaarlijke machines.  
Beroepsziekte: ziek door werk of werkomstandigheden
We spreken van een beroepsziekte wanneer een ziekte geleidelijk ontstaat door het werk dat de werknemer verricht of door de werkomstandigheden. Bijvoorbeeld asbestose bij werknemers uit de vroegere asbestindustrie, besmettelijke ziektes zoals Hepatitis bij mensen in de gezondheidszorg na een snij- of prikongeluk. Ook psychische klachten of aandoening van spieren en gewrichten vallen hieronder.
Werkgever meestal aansprakelijk
Een werkgever is bijna altijd aansprakelijk voor een ongeval op uw werk. Bij de meeste bedrijfsongevallen kan de opgelopen schade verhaald worden op de verzekeraar van de werkgever.
Verjaringstermijn bij letsel door bedrijfsongevallen of beroepsziekte
Het is verstandig om op tijd te zijn met het aansprakelijk stellen van de werkgever. De rechtsvordering op de tegenpartij verjaart namelijk na 5 jaar. In geval van beroepsziekte begint de verjaringstermijn pas te vanaf het moment dat je te weten komt dat je door je werk gezondheidsschade of letselschade hebt opgelopen.
Zorg voor bewijsstukken
Het is belangrijk dat er een ongevalsrapport wordt gemaakt en dat goed beschreven staat wat er is gebeurd. Verzamel namen van getuigen, maak foto´s en bezoek zo snel mogelijk de (huis)arts om uw opgelopen letsel vast te laten leggen.

U kunt het bedrijfsongeval ook melden bij de bedrijfsarts. Het is verstandig om deze melding schriftelijk te doen, zodat u achteraf kunt bewijzen dat uw werkgever op de hoogte is gesteld.

Gratis advies: neem contact met ons op

Wilt u meer informatie of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op voor gratis advies! U kunt ons bereiken tijdens kantooruren op nummer 074 357 4994 of vul ons contactformulier in.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.