Letselschade door mishandeling

Wanneer een schadevergoeding?
Een mishandeling kan uw leven ingrijpend veranderen. Weet u wie aansprakelijk is voor uw letsel? Dan kunnen wij u mogelijk helpen de schade te verhalen op de wederpartij.
Aangifte doen bij de politie
Doe na een mishandeling zo snel mogelijk aangifte bij de politie. Zo kan de dader worden opgespoord en kunt u aanspraak maken op een schadevergoeding.
Schadevergoeding 3 mogelijkheden
Er zijn 3 mogelijkheden voor het indienen van een schadeclaim na een mishandeling:
1. Een strafproces tegen de dader beginnen
U kunt dit schriftelijk aanvragen via het voegingsformulier. Dit heet voegen, want u voegt uzelf in het strafproces. Dit formulier wordt automatisch naar u toegestuurd als een verdachte strafrechtelijk wordt vervolgd.
2. De dader civielrechtelijk aansprakelijk stellen
In een civielrechtelijke zaak stelt u de dader rechtstreeks aansprakelijk. In dat geval dient de dader uw schade te vergoeden. Het probleem is vaak dat de dader geen geld heeft om de schade aan u te vergoeden. De Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) biedt hier namelijk geen dekking.
3.Een verzoek tot schadevergoeding bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven
Kunt u niets verhalen via de dader of is de dader onbekend? Dan kan het Schadefonds Geweldsmisdrijven uitkomst bieden. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is er voor slachtoffers met ernstig letsel. Dit kan lichamelijk en/of geestelijk letsel zijn. Er is sprake van ernstig letsel als u meerdere keren medisch werd behandeld door een specialist, het herstel lang duurt en/of als herstel niet mogelijk is. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
een gebroken been of arm waarbij operatie nodig was
het verlies van een oog
ontsierende littekens
een posttraumatische stressstoornis
Medisch adviseurs beoordelen in opdracht van het fonds of er sprake is van ernstig letsel. Alleen als de dader of diens verzekeraar geen schadevergoeding betaalt, keert het Schadefonds Geweldsmisdrijven uit.

Gratis advies: neem contact met ons op

Wilt u meer informatie of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op voor gratis advies! U kunt ons bereiken tijdens kantooruren op nummer 074 357 4994 of vul ons contactformulier in.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.