Letselschade bij kinderen

Wie is aansprakelijk?
Kinderen zijn extra kwetsbaar in het verkeer. Zo zien zij niet snel het gevaar of steken over zonder op te letten. De gevolgen kunnen ernstig zijn. Het is daarom goed om te weten welke rechten u in deze situaties hebt als er sprake is van letselschade.  
Tegenpartij altijd aansprakelijk
Bij een verkeersongeval met een kind onder de 14 jaar is de tegenpartij altijd aansprakelijk en dient de tegenpartij de letselschade 100% te vergoeden. Ook als het kind schuld heeft aan het ongeval.

De tegenpartij kan zich in uitzonderlijke gevallen wel beroepen op overmacht:

bijvoorbeeld als de gedraging van het kind zo onwaarschijnlijk was dat de autobestuurder er geen rekening mee kon houden. De slagingskans van zo’n beroep is echter niet groot.
Letselschade kind door een ander kind
De wet regelt het volgende als er letselschade is veroorzaakt door een ander kind.
Tegenpartij tot 14 jaar:  de ouders zijn aansprakelijk
Tegenpartij tussen de 14 en 15 jaar: de ouders zijn aansprakelijk, mits zij kunnen bewijzen dat zij er alles aan gedaan hebben om het ongeval te voorkomen
Tegenpartij vanaf de 16 jaar: het kind is zelf aansprakelijk. Waren de ouders op de hoogte waren van de onrechtmatige gedraging? Dan kunnen zij ook aangerekend worden. Ouders kunnen natuurlijk wel hun kind bijstaan met het betalen van de schade.
Schaderegeling minderjarige kinderen
Bij kinderen is de schaderegeling anders dan bij volwassenen. De kantonrechter dient goedkeuring te verlenen tot regeling van de schade. Bij een minderjarig kind is het namelijk niet altijd mogelijk om alle schade definitief te regelen. Het is vaak niet bekend welke schade zich in de toekomst nog zal voordoen. Dit kan bijvoorbeeld op het gebied van inkomen of studie zijn. In dat geval wordt afgesproken dat er later op de letselschadezaak teruggekomen kan worden. Men noemt dit een exceptie of voorbehoud.
Speciale rekening voor schadevergoeding: BEM-clausule
De wetgever heeft bepaald dat de schadevergoeding van kinderen niet op een gewone bankrekening mag worden gestort. De rekening moet namelijk een BEM- clausule hebben. De rekeninghouder krijgt dan pas op zijn 18de de beschikking over het schadebedrag. Met toestemming van de kantonrechter kan er wel eerder een deel van het schadebedrag opgenomen worden.
Schadevergoeding bij letselschade minderjarigen
De schadevergoeding bij letselschade van minderjarigen bestaat uit twee delen. Onder andere de kosten van verzorging en de door u gemaakte reiskosten en eventuele aanpassingen aan het huis die u als ouder toekomen. Daarnaast heb je het smartengeld en de toekomstschade die toekomen aan uw kind.
Speciale verjaringstermijn voor kinderen
Om de minderjarige slachtoffers te beschermen geldt sinds 1996 een speciale verjaringsregel. Deze regel stelt vast dat de verjaringstermijn van vijf jaar pas begint vanaf 18 jaar. Zodoende is de minderjarige dus nooit volledig afhankelijk van zijn ouders voor het indienen van een letselschadeclaim.

Lees meer:

Uw kind kan ook letsel opgelopen hebben door een andere oorzaak. Zie ook:

Gratis advies: neem contact met ons op

Wilt u meer informatie of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op voor gratis advies! U kunt ons bereiken tijdens kantooruren op nummer 074 357 4994 of vul ons contactformulier in.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.