Een medische fout

Wie is aansprakelijk?
Gaat er iets bij u mis tijdens een medische ingreep? Dan is het goed om te weten wanneer u de arts aansprakelijk kan stellen.
Wanneer is er sprake van een medische fout?  
Als patiënt bestaat het risico dat u tijdens een medische behandeling letselschade oploopt. Men spreekt van een medische fout als er wordt vastgesteld dat een redelijk bekwame en redelijk handelende collega het beter zou hebben gedaan dan de arts die u behandeld heeft.
Verschillende soorten fouten
Er zijn vier verschillende soorten fouten, namelijk:
verkeerde diagnose;
fout in de uitvoering van de ingreep;
fout tijdens de nazorg, of;
onvoldoende voorlichting.
Aansprakelijkheid bewijzen
De arts kan aansprakelijk worden gesteld. Het is aan u om dit te bewijzen. Het is daarbij gebruikelijk dat er eerst een medisch advies wordt ingewonnen bij een onafhankelijke medisch adviseur. Aan de hand van het medisch advies kunnen de kansen omtrent de aansprakelijkheid van de betreffende arts worden ingeschat. Deze inschatting van kansen is belangrijk.
Complicaties vallen niet onder een medische fout
Complicaties worden niet gezien als een medische fout. Er moet de arts een verwijt gemaakt kunnen worden dat hij deze fout heeft gemaakt. Het kan bijvoorbeeld voor komen dat u een infectie heeft opgelopen, waar een behandelaar niets aan kan doen. Als de infectie is ontstaan doordat de arts te laat ingreep, is het een ander verhaal. De scheidingslijn tussen een complicatie en medische fout is dun en daardoor ook lastig te bepalen.
Aanvraag medisch advies en kosten
Vanwege de dunne scheidslijn tussen een complicatie en medische fout is het verstandig eerst medisch advies aan te vragen vóór het aansprakelijk stellen van de arts. Aan de hand van het medisch advies kan namelijk beoordeeld worden of er voldoende (medisch) bewijs is om de arts aansprakelijk te stellen. De kosten van een gebruikelijk medisch advies lopen uiteen tussen de €300,- tot €500,-. Deze kosten komen voor uw eigen rekening totdat de zaak wordt erkend.
De gevolgen van een medische fout: wanneer een schadevergoeding?
Het is belangrijk om stil te staan bij de consequenties die er voor u zijn. Een arts kan een medische fout hebben gemaakt, terwijl er geen sprake is van schade. In zulke gevallen is de betreffende arts weliswaar aansprakelijk, maar is er geen recht op schadevergoeding omdat er geen sprake is van schade door de fout. Aan de andere kant, kunt u door een medische fout schade lijden die u tijdelijk of levenslang hindert. In dergelijke gevallen heeft u bij een medische fout dan ook recht op een schadevergoeding.
Verjaringstermijn bij medische fouten
Het is verstandig om op tijd te zijn met het aansprakelijk stellen van de tegenpartij als u letsel heeft opgelopen door een medische fout. De rechtsvordering op de tegenpartij verjaart namelijk na 5 jaar, nadat u bekend bent geworden met de aansprakelijke partij.

Gratis advies: neem contact met ons op

Wilt u meer informatie of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op voor gratis advies! U kunt ons bereiken tijdens kantooruren op nummer 074 357 4994 of vul ons contactformulier in.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.