Letselschade op school

Wie is aansprakelijk?
Heeft uw kind een ongeluk gehad op school? Bijvoorbeeld een ongeluk tijdens de gymles of aan valpartij op het schoolplein? Dan heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding.
Aansprakelijkheid van scholen
Bij letselschade op school kunnen één of meerdere partijen aansprakelijk zijn. Bijvoorbeeld degene die het ongeval heeft veroorzaakt, de school, de leraar of de gemeente. Scholen zijn verplicht zich tegen aansprakelijkheid te verzekeren. Deze verzekering regelt aansprakelijkheid van leraren, schoolbestuur en vrijwilligers.

De school is aansprakelijk als er niet genoeg toezicht is op de veiligheid van de scholieren. Denk bijvoorbeeld aan het onvoldoende toezicht op het speelplein, waardoor er een ongeval gebeurt dat met voldoende toezicht en maatregelen voorkomen had kunnen worden.
Schaderegeling minderjarige kinderen
Bij kinderen is de schaderegeling anders dan bij volwassenen. De kantonrechter dient goedkeuring te verlenen tot regeling van de schade. Bij een minderjarig kind is het namelijk niet altijd mogelijk om alle schade definitief te regelen. Het is vaak niet bekend welke schade zich in de toekomst nog zal voordoen. Dit kan bijvoorbeeld op het gebied van inkomen of studie zijn. In dat geval wordt afgesproken dat er later op de letselschadezaak teruggekomen kan worden. Men noemt dit een exceptie of voorbehoud.
Ongeval tijdens schoolreisje of schoolfeest: wie is aansprakelijk?
Als een leerling betrokken raakt bij een ongeval tijdens een activiteit buiten school, zoals een schoolreisje of een schoolfeest, dan is in sommige gevallen de school aansprakelijk. Dat hangt af van de specifieke situatie. Van een leraar mag dan voldoende toezicht en begeleiding worden verwacht, voornamelijk als de activiteit meer risico met zich meebrengt.

Gratis advies: neem contact met ons op

Wilt u meer informatie of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op voor gratis advies! U kunt ons bereiken tijdens kantooruren op nummer 074 357 4994 of vul ons contactformulier in.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.