Klachtenreglement

Justify Letselschade streeft er naar haar dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening of heeft u een klacht? Dit horen we graag van u. Het is belangrijk dat klachten kenbaar worden gemaakt, zodat er iets aan gedaan wordt zonder dat uw zaak vertraging oploopt. Wij adviseren u uw bezwaren eerst bespreekbaar te maken met de behandelaar van uw dossier.

Justify Letselschade garandeert dat u als cliënt de juridische hulp krijgt waar u recht op heeft. Om die garantie te kunnen waarborgen is het onderhavige klachtenreglement opgesteld. Hiermee zal Justify Letselschade de klachten op een zorgvuldige en uniforme wijze registreren, behandelen en vervolgens afhandelen. Wij nemen uw klacht zeer serieus!

De interne klachtenregeling procedure verloopt als volgt:

Mail uw klacht naar: klacht@justifyletselschade.nl
Vermeld hierin: uw persoonsgegevens, de behandelaar en uw ontevredenheid/klacht.
U krijgt zo spoedig mogelijk een bevestiging dat de klacht binnen is en in behandeling is genomen.
De directie zal de klacht in behandeling nemen en kan contact opnemen met u om een aanvullend schriftelijke toelichting te vragen.
Geheimhouding dient onder alle omstandigheden te zijn gewaarborgd.
De interne klachtenregeling wordt juist geadministreerd en er wordt daar ook een kopie van bewaard.
De afhandeling van een klacht gebeurt schriftelijk waarbij alle aspecten apart worden beantwoord en gemotiveerd. Hierbij wordt ook gewezen op de externe klachtenregeling.
Wij zullen in gesprek gaan met de behandelaar over uw ontevredenheid en eventuele verbeterpunten. Er zal worden getracht samen tot een oplossing te komen inzake uw klacht.

Gratis advies: neem contact met ons op

Wilt u meer informatie of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op voor gratis advies! U kunt ons bereiken tijdens kantooruren op nummer 074 357 4994 of vul ons contactformulier in.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.