Veel gestelde vragen over
een letselschadezaak

Waaruit bestaat een schadevergoeding bij een letselschadezaak?

Een letselschadevergoeding kan bestaan uit verschillende schadeposten. Denk daarbij aan:

Kosten genezing en herstel
Reis- en parkeerkosten
Verlies van inkomen
Pensioenschade
Economische kwetsbaarheid
Kosten voor inschakelen van huishoudelijke hulp/mantelzorg
Kosten voor onderhoud in en om uw woning
Kosten voor studievertraging
Overige materiële schade
Wettelijke rente

De totale schadevergoeding is pas te berekenen als u helemaal hersteld bent van uw klachten. Pas vanaf dat moment kunnen de kosten die u heeft gemaakt berekend worden.

Helaas kan het ook gebeuren dat uw klachten niet geheel herstellen. In dat geval kan een medisch expert onderzoeken in hoeverre er sprake is van blijvend letsel en wat de gevolgen hiervan zijn. Met deze informatie kunnen wij voor u de (toekomst)schade bepalen.

Is een letselschadevergoeding belastingvrij?

Ja, een letselschadevergoeding is belastingvrij. Dat betekent dat u geen belasting hoeft te betalen over uw schadevergoeding.

De Belastingdienst kan wel oordelen dat u belasting moet betalen als er schadevergoeding is ontvangen voor verlies van inkomsten. Bij ons hoeft u zich daar geen zorgen over te maken. Want bij het berekenen van het verlies aan inkomsten vragen onze letselschadejuristen alleen om een vergoeding voor de gemiste netto-inkomsten en zou de schadevergoeding verder onbelast moeten zijn.

Vraagt de Belastingdienst toch om belasting af te dragen? Dan kunt u bezwaar aantekenen.

Wat als ik een schadevergoeding ontvang terwijl ik een
bijstandsuitkering krijg?

Heeft u recht op een vergoeding van letselschade? En ontvangt u een bijstandsuitkering? Let dan goed op! U kunt gekort worden op uw uitkering. Wij adviseren u in dit geval een letselschadespecialist in de arm te nemen.

Het verschilt per gemeente om de letselschadevergoeding van invloed is op uw bijstandsuitkering. Vaak bepaalt de gemeente per schadepost of deze van invloed is op uw bijstandsuitkering.

Heeft u een vergoeding gehad voor inkomensschade omdat u door een ongeval minder inkomen heeft? Dan wordt deze schade door de gemeente meestal gezien als inkomen. In dat geval wordt het door u ontvangen schadebedrag in mindering gebracht op uw uitkering.

Is de schadevergoeding bedoeld voor het betalen van specifieke kosten zoals huishoudelijke hulp? Dan zal er geen verrekening met de bijstand plaatsvinden.Heeft u recht op een letselschadevergoeding en heeft u een bijstandsuitkering?Neem dan gerust contact op met een van onze letselschadespecialisten voor kosteloos advies! U kunt ons tijdens kantooruren bereiken op nummer 074 357 4994 of vul ons contactformulier in.

Wat als ik een schadevergoeding ontvang tijdens
een echtscheiding?

Er zijn wel uitzonderingen. Zo is smartengeld vrijwel altijd gevrijwaard van de boedelverdeling. Bij andere schadeposten kan het soms wat lastiger zijn. Bij een schadevergoeding voor materiele schadeposten, onder andere verlies aan inkomsten en kosten huishoudelijke hulp, wordt daarom per situatie bekeken of en in hoeverre de vergoeding wordt gevrijwaard van de boedelverdeling.

Wat is affectieschade?

Na een ernstig ongeluk van uw kind of partner kan uw leven drastisch veranderen. U heeft verdriet omdat uw naaste is overleden of doordat u uw dagelijks leven moet omgooien om uw kind of partner te verzorgen. Per 1 januari 2019 is de Wet Affectieschade van kracht en kunt u als naaste ook een vergoeding krijgen voor het verdriet, ook wel immateriële schade genoemd. De vergoeding van affectieschade is een vorm van smartengeld voor naasten van slachtoffers. Vergoeding van affectieschade neemt het leed van naasten van slachtoffers niet weg, maar biedt wel erkenning en genoegdoening.

Om in aanmerking te komen voor affectieschade moet u voldoen aan enkele voorwaarden. Niet iedereen in de familie kan aanspraak maken op de Wet Affectieschade. De volgende nabestaande komen in aanmerking:

Ouders (ook stiefouders)
Kinderen
Partners
Pensioenschade
Zorgrelaties (indien zij kunnen aantonen dat er sprake is van een hechte relatie)

Na een ernstig ongeluk van uw kind of partner kan uw leven drastisch veranderen. U heeft verdriet omdat uw naaste is overleden of doordat u uw dagelijks leven moet omgooien om uw kind of partner.

Broers of zussen komen alleen in aanmerking voor een vergoeding als zij kunnen aantonen dat ze een nauwe en persoonlijke relatie hadden met het slachtoffer. Er wordt gekeken naar de intensiteit, aard en duur van de relatie.

De hoogte van de vergoeding ligt tussen de € 12.500 en € 20.000. De aansprakelijke partij betaalt de vergoeding. Het kan zijn dat de vergoeding lager uitvalt. Dat kan als er bijvoorbeeld sprake is van eigen schuld van het slachtoffer.

De wet heeft overigens geen terugwerkende kracht. Deze regeling geldt dus niet voor gevallen die zich vóór 1 januari 2019 voordeden. Ook niet als de familie van het slachtoffer hier nog steeds schade van ondervindt.

Wilt u informatie en advies over vergoeding voor affectieschade? Neem dan contact op met een van onze letselschadejuristen op of vul het contactformulier in.

Wat is shockschade?

Naast affectieschade kunt u ook recht hebben op een vergoeding voor shockschade. Hiervoor kunt u in aanmerking komen als u het ongeluk daadwerkelijk zag gebeuren of kort daarna ter plekke kwam en daar een ernstig trauma aan hebt overgehouden. U kunt daardoor in shock raken en psychische schade oplopen.

Voor een vergoeding moet een psychiater bevestigen dat u psychologische of psychiatrischebehandelingen nodig heeft om dit trauma te verwerken. Is het slachtoffer een naaste? Dan kunt u een vergoeding voor zowel shockschade als affectieschade ontvangen.

De Hoge Raad heeft een criteria voor shockschade bepaald:

De eiser moet het dodelijke ongeval met eigen ogen zien gebeuren of de noodlottige gevolgen van het ongeval hebben gezien.
De eiser heeft door de hevige shock een erkend psychisch ziektebeeld opgelopen.
Wat als aanrijder onbekend of onverzekerd is?

Bent u als slachtoffer betrokken geraakt bij een verkeersongeval? En is de dader doorgereden of onverzekerd? Dan is er een vangnet: het Waarborgfonds Motorverkeer.

Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen om een claim in te dienen bij het Waarborgfonds. Allereerst dient de schade te zijn veroorzaakt door een motorvoertuig.

Ten tweede zijn er een aantal basisvoorwaarden. Aan één van de onderstaande voorwaarden moet zijn voldaan:

De dader is doorgereden en u kunt zijn identiteit niet achterhalen
Het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt is onverzekerd
Het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt, was gestolen en de bestuurder wist dat
De verzekeraar van het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt is failliet.
De veroorzaker is niet verzekerd door principiële bezwaren en u kunt
de schade niet of slechts gedeeltelijk met hem regelen.

Veroorzaker ongeval is onbekend
Wanneer de bestuurder of de eigenaar van het betrokken voertuig wel bekend is, maar deze niet is verzekerd, dan moet u direct hem/haar schriftelijk aansprakelijk stellen en verzoeken de geleden letselschade te vergoeden. U stelt dus eerst de onverzekerde partij persoonlijk aansprakelijk. Als de aansprakelijke partij de schade niet kan vergoeden, komt het Waarborgfonds in beeld.

Veroorzaker ongeluk is onverzekerd
Is de veroorzaker van het ongeval onbekend? Dan moet u aantoonbaar moeite hebben gedaan om te achterhalen wie deze veroorzaker is of met welk motorrijtuig de letselschade is veroorzaakt. In dit geval dient u het voorval bij de politie te melden en getuigen te achterhalen. Kunt u de bestuurder dan nog niet achterhalen? Dan kunt u zich wenden tot het Waarborgfonds.

Welke schade vergoedt het Waarborgfonds Motorverkeer?
Is aan de voorwaarden voldaan dan zal het Waarborgfonds Motorverkeer de letselschadeclaim in behandeling nemen. Alle redelijke en aantoonbare schadeposten worden vergoed. U kunt bij letselschade bijvoorbeeld denken aan medische kosten, reiskosten, huishoudelijke hulp, verlies aan inkomen, verlies aan zelfwerkzaamheid, maar ook aan smartengeld.

Gratis advies: neem contact met ons op

Wilt u meer informatie of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op voor gratis advies! U kunt ons bereiken tijdens kantooruren op nummer 074 357 4994 of vul ons contactformulier in.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.